Het Privacybeleid van Membro BV

Privacy in het kort

Membro respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens met jouw toestemming. Membro zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

Volledige privacybeleid

Membro, gevestigd aan de Ann Burtonstraat 22, Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Membro

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Type lid bij de vereniging
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Communicatiegeschiedenis
 • Voorkeuren nieuwsbrieven
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Membro heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contact pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Membro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van de ledenadministratie van een vereniging;
 • Verwerken van de financiële administratie van een vereniging;
 • Verwerken van een leden volg systeem van een vereniging;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Membro neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Membro) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Membro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens van aangesloten verenigingen met als doel om een werkbare situatie te creëren voor de betrokken vrijwilligers van de vereniging:

 • Membro bewaart de persoonsgegevens zolang de vereniging waarbij de persoon is/was aangesloten met Membro samenwerkt;
 • Persoonsgegevens die horen bij personen die zijn aangesloten bij verenigingen waar Membro in het verleden mee heeft samengewerkt, worden tot 7 jaar na beëindiging samenwerking bewaard ivm uitsluiting van acquisitie en mogelijke verzoeken over financiële administratie;
 • Persoonsgegevens die horen bij personen die zijn aangesloten bij verenigingen waar Membro in de toekomst mee samen wil werken, worden tot 7 jaar na verstrekking van de persoonsgegevens bewaard ivm acquisitiedoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Membro verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Membro gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Membro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons sturen via de contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Membro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Membro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De technische maatregelen die getroffen zijn om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen zijn o.a.:

 • Server voorzien van bijgewerkt software
  • PHP met de meest recente veilige versie
  • MySQL met de meest recente veilige versie
  • Overige firmware en software met de meest recente veilige versie
 • Wachtwoorden worden nooit leesbaar getoond of gecommuniceerd.
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen middels one-way hashfunctie.
 • Wachtwoorden moeten sterk zijn
  • Minimaal 1 hoofdletter
  • Minimaal 1 speciaal teken of cijfer
  • Minimaal 9 karakters
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk een ander wachtwoord dan voor zijn of haar andere systemen te gebruiken.
 • Gegevens die door gebruikers worden ingevoerd worden versleuteld verstuurd (SSL).
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contact pagina.