Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij Membro voldoen verenigingen en stichtingen automatisch aan de AVG

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) van kracht. Dit is de nieuwe privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie. De oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) geldt daardoor niet meer. Dit betekent dat we afspraken maken over hoe er omgegaan wordt met privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor mijn vereniging of stichting?

In de praktijk verandert er voor verenigingen en stichtingen, als gebruiker van de Membro App, niets. Om te voldoen aan de eisen van de AVG maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In deze afspraken staat onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Om er voor te zorgen dat we met iedereen dezelfde heldere afspraken maken, hebben we deze opgenomen in onze algemene voorwaarden. Zo voldoet jouw vereniging of stichting, voor de gegevens die je via de Membro App verwerkt, keurig aan de vereisten van de AVG.

Hoe zit het met de verwerkersovereenkomst?

De vereniging of stichting is, als gebruiker van de Membro App, verwerkingsverantwoordelijke. De vereniging of stichting gebruikt de Membro App om gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker. Dat betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen de vereniging of stichting en Membro BV. In die afspraken staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. In de algemene voorwaarden worden artikel 18 tot en met 29 gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst. De vereniging of stichting hoeft voor de Membro App dus geen losse overeenkomst te sluiten om aan de vereisten van de AVG te voldoen!

Je gegevens goed beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn. Membro BV beveiligt je gegevens daarom op verschillende manieren. Wist je bijvoorbeeld dat onze medewerkers geheimhoudingsplicht hebben? Of dat je kan kiezen voor tweetraps verificatie om het inlogproces nóg veiliger te maken? Bij Membro BV zijn je gegevens veilig!

Bij Membro is je privacy gewaarborgd

Ook je privacy is gewaarborgd. Membro BV gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden niet zomaar met derden gedeeld. Benieuwd hoe zorgvuldig wij omgaan met uw privacy? Daar lees je meer over in onze privacyverklaring

Veelgestelde vragen

Moet de verwerkersovereenkomst geen losse overeenkomst zijn?

Nee, dat hoeft niet. Artikel 28 van de AVG stelt dat “de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling…”. Volgens de AVG kunnen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in plaats van een individuele verwerkersovereenkomst ook ‘standaardcontractbepalingen’ gebruiken, zoals de algemene voorwaarden.

Kan ik een eigen verwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. We houden de verwerkersovereenkomst voor alle gebruikers gelijk. Het is voor Membro BV organisatorisch niet mogelijk om met iedere gebruiker een verschillende overeenkomst te sluiten.

Ik ben verwerker, kan ik een subverwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, in het geval dat je zelf verwerker bent heb je meerdere rollen. Je bent zodra je gegevens verwerkt via de Membro App ook gegevensverantwoordelijke. Je bepaalt namelijk de middelen en het doel van de verwerking. Membro BV is in dit geval de (sub)verwerker. Daardoor moet je een verwerkingsovereenkomst hebben. Deze is verwerkt in onze algemene voorwaarden.

Wanneer ben ik verwerkingsverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Als gebruiker van de Membro App kies je het doel (de administratie) en de middelen (Membro App) voor verwerking van de gegevens die je invult. Daarom sluit je een overeenkomst met de verwerker (Membro BV).

Regelt Membro dat ik overal voldoe aan de eisen voor de AVG?

Je moet met alle partijen waar je persoonsgegevens verwerkt afspraken maken. Wat betreft de persoonsgegevens die je verwerkt via de Membro App voldoe je aan de eisen van de AVG. Voor andere partijen waar je persoonsgegevens verwerkt zul je zelf actie moeten ondernemen. Membro BV kan je hierbij niet ondersteunen.

Waar kan ik terecht voor overige vragen?

Voor algemene vragen over de AVG verwijzen we je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de Membro App en de AVG kun je terecht bij onze privacy-experts via AVG@Membro.nl.